Cao su buna được điều chế từ etanol theo sơ đồ chuyển hoá sau:

Etanol  đivinyl  cao su buna.

Để sản xuất 1 tấn cao su buna cần bao nhiêu lít ancol etylic 60° ( = 0,8 g/ml)?

A.

2820.

B.

5000.

C.

6640.

D.

5640.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...