Cao su buna được điều chế từ etanol theo sơ đồ chuyển hoá sau:

Etanol  đivinyl  cao su buna.

Để sản xuất 1 tấn cao su buna cần bao nhiêu lít ancol etylic 60° ( = 0,8 g/ml)?

A.

2820.

B.

5000.

C.

6640.

D.

5640.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...