Cao su buna được điều chế từ etanol theo sơ đồ chuyển hoá sau:

Etanol  đivinyl  cao su buna.

Để sản xuất 1 tấn cao su buna cần bao nhiêu lít ancol etylic 60° ( = 0,8 g/ml)?

A.

2820.

B.

5000.

C.

6640.

D.

5640.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

5640.

2C2H5OH  CH2=CH-CH=CH2  Cao su Buna

(tấn), H = 100%.

Khối lượng etanol cần = = 2,704292 (tấn).

Thể tích ancol etylic 60° cần dùng = = 5640 (lít).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...