Cao nguyên nào không nằm ở vùng Tây Bắc?

A.

Đồng Văn.

B.

Mộc Châu.

C.

Tà Phình

D.

Sín Chải

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đồng Văn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...