Canxi hiđroxit là chất rắn màu trắng ít tan trong nước. Phát biểu nào sai?

A.

Dung dịch canxi hiđroxit còn gọi là nước vôi trong.

B.

Dung dịch canxi hiđroxit còn gọi là vôi sữa.

C.

Dung dịch canxi hiđroxit có tính bazơ.

D.

Canxi hiđroxit dùng để khử chua đất trồng trọt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch canxi hiđroxit còn gọi là vôi sữa.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...