Canxi hiđroxit là chất rắn màu trắng ít tan trong nước. Phát biểu nào sai?

A.

Dung dịch canxi hiđroxit còn gọi là nước vôi trong.

B.

Dung dịch canxi hiđroxit còn gọi là vôi sữa.

C.

Dung dịch canxi hiđroxit có tính bazơ.

D.

Canxi hiđroxit dùng để khử chua đất trồng trọt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Dung dịch canxi hiđroxit còn gọi là vôi sữa.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...