Cánh quân thủy của địch bao vây Việt Bắc ở phía nào?

A.

Phía nam.

B.

Phía đông

C.

Phía tây

D.

Phía bắc

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phía tây

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...