Cánh quân thủy của địch bao vây Việt Bắc ở phía nào?

A.

Phía nam.

B.

Phía đông

C.

Phía tây

D.

Phía bắc

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...