Cánh quân thủy của địch bao vây Việt Bắc ở phía nào?

A.

Phía nam.

B.

Phía đông

C.

Phía tây

D.

Phía bắc

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...