Cánh quân thủy của địch bao vây Việt Bắc ở phía nào?

A.

Phía nam.

B.

Phía đông

C.

Phía tây

D.

Phía bắc

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phía tây

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...