Cảnh quan rừng chiếm ưu thế ở nước ta là

A.

nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.

B.

cận nhiệt đới.

C.

ôn đới.

D.

cận nhiệt đới và ôn đới.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...