Cảnh quan rừng chiếm ưu thế ở nước ta là

A.

nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.

B.

cận nhiệt đới.

C.

ôn đới.

D.

cận nhiệt đới và ôn đới.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

nhiệt đới ẩm lá rộng thường xanh.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...