Cảnh quan địa lí miền Nam là

A.

cảnh quan đới rừng nhiệt đới gió mùa

B.

cảnh quan đới rừng cận nhiệt đới.

C.

cảnh quan đói rừng xích đạo

D.

cảnh quan đới rừng á xích đạo

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

cảnh quan đới rừng á xích đạo

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...