Cảnh quan địa lí miền Bắc là

A.

cảnh quan đới rừng nhiệt đới gió mùa.

B.

cảnh quan đới rừng cận nhiệt đới

C.

cảnh quan đới rừng xích đao.

D.

cảnh quan đối rừng á xích đạo

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...