Cánh quân bộ của địch bao vây Việt Bắc ở phía nào?

A.

Phía đông.

B.

Phía đông và phía bắc

C.

Phía tây.

D.

Phía nam.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...