Cánh của sâu bọ và cánh dơi là hai cơ quan:

A.

Thoái hóa.

B.

Tương đồng.

C.

Tương tự.

D.

Tương thích.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tương tự.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...