Cánh của sâu bọ và cánh dơi là hai cơ quan:

A.

Thoái hóa.

B.

Tương đồng.

C.

Tương tự.

D.

Tương thích.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...