Cánh của chim và cánh của các loài côn trùng đều có chức năng giúp sinh vật bay nhưng không được tiến hóa từ một cơ quan chung, chúng là các cơ quan:

A.

Cách li địa lí.

B.

Tiến hóa hội tụ.

C.

Tiến hóa phân li.

D.

Cách li sinh sản.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...