Cần xếp 7 quyển sách vào 9 ngăn sách. Số cách sắp xếp là

A.

180000.

B.

144000.

C.

181440.

D.

184400.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Sử dụng bảng để phân chia thành các trường hợp chia 7 quyển vở thành từng phần khác nhau rồi xếp vào 9 ngăn.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...