Cần thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,30M vào 30 (ml) dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,025M để thu được dung dịch có pH = 11,0?

A.

15,15 ml.

B.

26,55 ml.

C.

47,75 ml.

D.

45,65 ml.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

15,15 ml.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...