Cần phải thêm bao nhiêu ml dung dịch NaOH 0,25M vào 50ml dung dịch hỗn hợp HCl 0,1M và H2SO4 0,05M để thu được dung dịch có pH = 2,0?

A.

43,75ml   

B.

36,54ml                           

C.

27,75ml                    

D.

40,75ml    

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

sau dung dịch axit còn dư, nên dùng phương trình ion thu gọn để tính toán

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...