Cần phải kéo vật 100 (kg) chuyển động đều với lực có độ lớn bao nhiêu? Cho α = 30°, μ = 0,2 (g) = 10 (m/s2).

A.

231 (N).

B.

400 (N).

C.

261 (N).

D.

207 (N).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

207 (N).

Fcosα = μ(mg − Fsinα) = 207 (N).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...