Cần phải kéo vật 100 (kg) chuyển động đều với lực có độ lớn bao nhiêu? Cho α = 30°, μ = 0,2 (g) = 10 (m/s2).

A.

231 (N).

B.

400 (N).

C.

261 (N).

D.

207 (N).

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...