Cần phải kéo vật 100 (kg) chuyển động đều với lực có độ lớn bao nhiêu? Cho α = 30°, μ = 0,2 (g) = 10 (m/s2).

A.

231 (N).

B.

400 (N).

C.

261 (N).

D.

207 (N).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 10

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...