Cần năng lượng 1,6.10−12 (J) để di chuyển một diện tích giữa hai điểm có hiệu điện thế 107 (V). Độ lớn của điện tích là

A.

1,6.10−19 (C).

B.

1,6.10−5 (C).

C.

1,6.105 (C).

D.

1,6.1019 (C).

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Điện tích. Điện trường - Đề số 2

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...