Cần giảm tỉ lệ tăng dần số ở nước ta là vì

A.

kinh tế chưa phát triển.

B.

phân bố dân cư không đều.

C.

kết cấu dân số trẻ và dân số đông.

D.

nhiều thành phần dân tộc.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

kết cấu dân số trẻ và dân số đông.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...