Cần điều chế 6,72 lít H2 (đktc) từ Fe và dung dịch HCl hoặc dung dịch H2SO4 loãng. Axit nào dưới đây cần lấy số mol nhỏ hơn?

A.

HCl.

B.

H2SO4 loãng.

C.

Hai axit có số mol bằng nhau.

D.

Không xác định được vì không cho lượng Fe.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

H2SO4 loãng.

Ta có: = 0,3 (mol) mà 2 mol HCl tạo ra 1 mol H2 nên tạo ra 0,3 mol H2 cần 0,6 mol HCl. Tương tự, để tạo thành 0,3 mol H2 cần 0,3 mol H2SO4.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...