Căn cứ vào tổng mức bán lẻ hàng hóa, dẫn đầu hiện nay là vùng:

A.

Đồng bằng sông Hồng.

B.

Đông Nam Bộ.

C.

Duyên hải miền Trung.

D.

Đồng bằng sông Cửu Long.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...