Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết trong các địa điểm sau, địa điểm nào có mùa mưa vào thu đông?

A. Hà Nội
B. Sa Pa
C. Đồng Hới
D. Đà Lạt
Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, Đồng Hới thuộc Bắc Trung Bộ có mưa vào thu đông (tháng 9 đến tháng 12)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...