Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết nhận xét nào dưới đây không đúng về nhiệt độ trung bình năm ở nước ta?

A.

Cao trên 200C (trừ các vùng núi cao).

B.

Tăng dần từ Bắc vào Nam.

C.

Giảm dần từ Bắc vào Nam. 

D.

Có sự phân hóa theo không gian.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Phân tích: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, nhận xét thầy nhiệt độ trung bình năm ở nước ta tăng dần từ Bắc vào Nam => Nhận xét C không đúng.

Vậy đáp án là C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...