Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, hãy cho biết, ngoài hướng tây – nam, gió mùa mùa hạ thổi vào vịnh Bắc Bộ còn có hướng nào sau đây?

A.

Đông nam.

B.

Đông bắc.

C.

Tây bắc.        

D.

Đông tây.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 9, ngoài hướng tây – nam, gió mùa mùa hạ thổi vào vịnh Bắc Bộ còn có hướng Đông Nam.

Vậy đáp án là A

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...