Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 21, hãy cho biết các trung tâm công nghiệp nào sau đây được xếp theo thứ tự từ Bắc vào Nam?        

A.

Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ.

B.

Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.

C.

Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng.

D.

Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...