Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 18, hãy cho biết 2 vùng nào sau đây chuyên canh cây chè lớn nhất nước ta?        

A.

Duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ.

B.

Bắc Trung Bộ và Đồng bằng Sông Hồng.

C.

Trung du và miền núi Bắc Bộ và Tây Nguyên.

D.

Đông Nam Bộ và Tây Nguyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...