Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 16, hãy cho biết dân tộc Ê-đê, Ba-na phân bố chủ yếu ở vùng nào sau đây?

A.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

B.

Trung du và miền núi Bắc Bộ.

C.

Bắc Trung Bộ.

D.

Tây Nguyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...