Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, hãy cho biết dãy núi Hoành Sơn là ranh giới giữa hai tỉnh nào?

A. Thừa Thiên Huế và Đà Nẵng
B. Hà Tĩnh và Quảng Bình
C. Nghệ An và Hà Tĩnh
D. Quảng Bình và Quảng Trị
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, dãy núi Hoàng Sơn là ranh giới của 2 tĩnh Hà Tĩnh và Quảng Bình

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...