Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 12, hãy cho biết nơi nào sau đây tập trung nhiều yến sào?

A.

Trường Sơn Bắc.         

B.

Đông Bắc.         

C.

Tây Bắc.

D.

Duyên hải Nam Trung Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 12, Duyên hải Nam Trung Bộ. tập trung nhiều yến sào. 

Vậy đáp án là D

 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...