Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, hãy cho biết nhóm đất nào ở nước ta chiếm diện tích lớn nhất

A. nhóm đất feralit trên đá badan
B. nhóm đất feralit trên các loại đá khác
C. nhóm đất feralit trên đá vôi
D. nhóm đất phù sa sông.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 11, nhóm đất chiếm diện tích lớn nhất nước ta là nhóm đất feralit trên các loại đá khác

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...