Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 10, hồ Trị An thuộc lưu vực hệ thống sông:

A.

Mã.

B.

Đồng Nai.

C.

Thu Bồn.

D.

Cả.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Hồ Trị An là một hồ nước nhân tạo nằm trên lưu vực hệ thống sông Đồng Nai.

Vậy đáp án là B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...