Căn cứ đủ để cho rằng người và vượn người có chung một nguồn gốc là:

A.

những đặc điểm giống nhau giữa người và vượn người về hình thái và giải phẫu.

B.

sự khác nhau nhỏ về vốn gen trong quần thể.

C.

những đặc điểm giống nhau về hình thái giải phẫu và sự tương đồng về ADN giữa người và vượn người.

D.

sự giống nhau và khác nhau về hình thái giải phẫu.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...