Căn cứ đủ để cho rằng người và vượn người có chung một nguồn gốc là:

A.

những đặc điểm giống nhau giữa người và vượn người về hình thái và giải phẫu.

B.

sự khác nhau nhỏ về vốn gen trong quần thể.

C.

những đặc điểm giống nhau về hình thái giải phẫu và sự tương đồng về ADN giữa người và vượn người.

D.

sự giống nhau và khác nhau về hình thái giải phẫu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

những đặc điểm giống nhau về hình thái giải phẫu và sự tương đồng về ADN giữa người và vượn người.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...