Cán cân xuất nhập năm 1992 là + 40 triệu rúp USD trong tổng kim ngạch xuất nhập khẩu 5121,4 triệu - Rúp - USD. Vậy giá trị nhập khẩu là:

A.

2450,6 triệu Rúp -USD.

B.

2540,7 triệu Rúp -USD.

C.

2650,8 triệu Rúp -USD.

D.

2754,0 triệu Rúp -USD.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

2540,7 triệu Rúp -USD.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...