Cán cân bức xạ nước ta có đặc điểm là

A.

luôn luôn âm quanh năm.

B.

luôn luôn dương quanh năm.

C.

miền Bắc luôn luôn dương, miền Nam luôn luôn âm

D.

miền Bắc luôn luôn âm, miền Nam luôn luôn âm

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

luôn luôn dương quanh năm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...