Cần bao nhiêu tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 để luyện được 1200 tấn gang có hàm lượng sắt 95% (lượng sắt bị hao hụt trong sản xuất là 1%)?

A.

19875,0250 tấn.

B.

3526,740 tấn.

C.

5268,915 tấn.

D.

5213,61 tấn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

19875,0250 tấn.

mFe = = 1140 tấn mFe ban đầu = = 1151,4 tấn.

  = = 15900,02 tấn.

 mquặng = = 19875,025 tấn.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...