Cân bằng sinh học trong quần xã là:

A.

trạng thái mà ở đó số lượng cá thể của mỗi quần thể dao động quanh vị trí cân bằng.

B.

trạng thái mà ở đó kích thước của quần xã luôn ổn định.

C.

trạng thái mà số lượng cá thể của mỗi quần thể trong quần xã không thay đổi.

D.

trạng thái mà ở đó số lượng cá thể của mỗi quần thể dao động trong một thế cân bằng và từ đó toàn bộ số lượng các loài sinh vật trong quần xã cũng dao động quanh vị trí cân bằng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

trạng thái mà ở đó số lượng cá thể của mỗi quần thể dao động trong một thế cân bằng và từ đó toàn bộ số lượng các loài sinh vật trong quần xã cũng dao động quanh vị trí cân bằng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 8

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...