Cảm ứng từ tại tâm một vòng dây có dòng điện I, bán kính R là công thức 

A.

B = 2π.10-7 

B.

B = 2.10-7 .

C.

B = 4π.10-7  .

D.

B = 4π.10-7R.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

B = 2π.10-7 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 4 Từ trường - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...