Cảm hứng sử thi hoành tráng của "Rừng xà nu" được thể hiện ở:

A.

Âm hưởng của lời văn, giọng kể.

B.

Hình ảnh núi rừng với sức sống vô hạn, gợi sức sống của dân tộc.

C.

Hình ảnh những con người kết tinh bản lĩnh kiên cường bất khuất của dân tộc.

D.

Cả ba biểu hiện trên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...