Cảm giác về âm phụ thuộc vào:

A.

nguồn âm.

B.

môi trường truyền âm.

C.

tai con người và môi trường truyền âm.

D.

nguồn âm và tai con người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nguồn âm và tai con người.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...