Cảm giác về âm phụ thuộc vào:

A.

nguồn âm.

B.

môi trường truyền âm.

C.

tai con người và môi trường truyền âm.

D.

nguồn âm và tai con người.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...