Cảm giác về âm phụ thuộc vào:

A.

nguồn âm.

B.

môi trường truyền âm.

C.

tai con người và môi trường truyền âm.

D.

nguồn âm và tai con người.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

nguồn âm và tai con người.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...