Cảm giác về âm phụ thuộc vào:

A.

nguồn âm.

B.

môi trường truyền âm.

C.

tai con người và môi trường truyền âm.

D.

nguồn âm và tai con người.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...