Cải tổ về chính trị đem đến kết quả là:

A.

xung đột dân tộc

B.

xung đột các phe phái.

C.

chế độ tổng thống, đa nguyên chính trị.

D.

thất bại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cải tổ về chính trị đã dẫn đến chế độ tổng thống, đa nguyên chính trị.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...