Cải tổ về chính trị đem đến kết quả là:

A.

xung đột dân tộc

B.

xung đột các phe phái.

C.

chế độ tổng thống, đa nguyên chính trị.

D.

thất bại.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...