Cải tổ về chính trị đem đến kết quả là:

A.

xung đột dân tộc

B.

xung đột các phe phái.

C.

chế độ tổng thống, đa nguyên chính trị.

D.

thất bại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cải tổ về chính trị đã dẫn đến chế độ tổng thống, đa nguyên chính trị.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 - 2000) Liên Bang Nga (1991 - 2000) 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...