Cái cảm giác trống trải, xa vắng của không gian "tràng giang" trong khổ thơ thứ ba bài Tràng giang của Huy Cận, chủ yếu được tô đậm bởi yếu tố nghệ thuật nào?

A.

Ẩn dụ.

B.

Điệp cú pháp và từ phủ định.

C.

Cảnh ngụ tình.

D.

Âm hưởng, nhạc điệu.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Điệp cú pháp và từ phủ định.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...