Cải cách ruộng đất quy định địa chủ chỉ được giữ lại bao nhiêu ruộng đất?

A.

30 héc ta.

B.

3 héc ta

C.

không quá 3 héc ta.

D.

13 héc ta.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

không quá 3 héc ta.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...