Cải cách ruộng đất quy định địa chủ chỉ được giữ lại bao nhiêu ruộng đất?

A.

30 héc ta.

B.

3 héc ta

C.

không quá 3 héc ta.

D.

13 héc ta.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...