Cải cách ruộng đất quy định địa chủ chỉ được giữ lại bao nhiêu ruộng đất?

A.

30 héc ta.

B.

3 héc ta

C.

không quá 3 héc ta.

D.

13 héc ta.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...