Cải cách ruộng đất quy định địa chủ chỉ được giữ lại bao nhiêu ruộng đất?

A.

30 héc ta.

B.

3 héc ta

C.

không quá 3 héc ta.

D.

13 héc ta.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

không quá 3 héc ta.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...