Ca(HCO3)2 có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy:

A.

HCl, BaCO3, KOH.

B.

HNO3, CaC2, NaOH.

C.

HNO3, Na2CO3, Ba(OH)2.

D.

HCl, Cu(NO3)2, Mg(OH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

HNO3, Na2CO3, Ba(OH)2.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...