Ca(HCO3)2 có thể tác dụng với tất cả các chất trong dãy:

A.

HCl, BaCO3, KOH.

B.

HNO3, CaC2, NaOH.

C.

HNO3, Na2CO3, Ba(OH)2.

D.

HCl, Cu(NO3)2, Mg(OH)2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

HNO3, Na2CO3, Ba(OH)2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...