Các sự kiện sau đây, sự kiện nào đúng?

A.

Tháng 2/1930, 3000 công nhân đồn điền Phó Riềng bãi công

B.

Ngày 1/5/1930, 3000 nông dân huyện Thanh Chương nổi dậy phá đồn điền Trí Viễn

C.

Ngày 12/9/1930, hơn hai vạn nông dân Hưng Nguyên, Nam Đàn, Nghệ An nổi dậy biểu tình

D.

Tất cả các sự kiện trên đều đúng

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...